Neurológia pre prax 2/2020

Ocrelizumab a nové terapeutické cíle u roztroušené sklerózy

MUDr. Radek Ampapa

Skupina léků určených pro léčbu roztroušené sklerózy se v posledních letech kontinuálně rozšiřuje o nové preparáty. Prvním lékem, který je určen nejen pro léčbu relaps-remitentní ale i primárně progresivní roztroušené sklerózy, je monoklonální protilátka ocrelizumab. S přibývajícím počtem účinných léků se současně rozšiřují možnosti léčebných algoritmů. Terapeutickým cílem zůstává stabilita choroby, jejíž definice se ale posouvá od pouhého sledování klinických příznaků ataky nebo progrese onemocnění ke složitějším kompozitním parametrům, které pokrývají i aktivitu či progresi roztroušené sklerózy, které nelze při běžném klinickém vyšetření odhalit. Mezi další sledované parametry patří aktivita na magnetické rezonanci, změny v rychlosti chůze a obratnosti horních končetin. Implementace uvedených parametrů do klinických studií umožňuje podrobnější srovnání účinnosti jednotlivých léků a vede k rozvaze o zařazení zmíněných vyšetření do běžné klinické praxe.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, ocrelizumab, EDSS, NEDA, NEPAD, PIRA

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ocrelizumab and novel therapeutic goals in multiple sclerosis

The group of drugs intended for the treatment of multiple sclerosis has continuously expanded to include new agents in the recent years. The first drug intended not only for the treatment of relapsing-remitting, but also primary-progressive multiple sclerosis is the monoclonal antibody ocrelizumab. The increasing number of effective drugs simultaneously expands treatment algorithm options. Disease stability remains the therapeutic goal; however, its definition has shifted from a mere monitoring of clinical signs and symptoms of disease relapse or progression to more complex composite parameters encompassing activity or progression of multiple sclerosis that cannot be detected with routine clinical examination. Other parameters observed include magnetic resonance imaging activity and changes in gait speed and upper limb dexterity. Implementation of the above parameters into clinical trials allows for a more detailed comparison of efficacy of individual drugs, leading to a consideration of incorporating the above-mentioned tests into routine clinical practice.

Keywords: The group of drugs intended for the treatment of multiple sclerosis has continuously expanded to include new agents in the recent years. The first drug intended not only for the treatment of relapsing-remitting, but also primary-progressive multiple sclerosis is the monoclonal antibody ocrelizumab. The increasing number of effective drugs simultaneously expands treatment algorithm options. Disease stability remains the therapeutic goal; however, its definition has shifted from a mere monitoring of clinical signs and symptoms of disease relapse or progression to more complex composite parameters encompassing activity or progression of multiple sclerosis that cannot be detected with routine clinical examination. Other parameters observed include magnetic resonance imaging activity and changes in gait speed and upper limb dexterity. Implementation of the above parameters into clinical trials allows for a more detailed comparison of efficacy of individual drugs, leading to a consideration of incorporating the above-mentioned tests into routine clinical practice.