Neurológia pre prax 5/2022

Očkování pacientů s roztroušenou sklerózou

MUDr. Daniel Dražan, MUDr. Tomáš Nečas

Pacienti s roztroušenou sklerózou mají kvůli základnímu onemocnění i jeho léčbě zvýšené riziko získání infekčních onemocnění a jejich komplikací, kterým je možné zabránit vakcinací. Vakcíny prokazatelně nezpůsobují ani nezhoršují průběh roztroušené sklerózy. Všichni pacienti s roztroušenou sklerózou by měli být řádně očkovaní podle indikací daných věkem a rizikovými faktory, včetně imunosupresivní léčby. Ta je ale kontraindikací podání živých očkovacích látek.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, očkování, chorobu modifikující léky, imunosuprese

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Vaccination of patients with multiple sclerosis

Patients with multiple sclerosis have an increased risk of acquiring and complications of vaccine-preventable infections caused by the underlying disease and its treatment. Vaccines have not been shown to cause or worsen the course of multiple sclerosis. All patients with multiple sclerosis should be properly vaccinated as indicated by age and risk factors, including immunosuppressive therapy. However, the latter is a contraindication to the administration of live vaccines.

Keywords: multiple sclerosis, vaccination, disease modifying drugs, immunosuppression