Neurológia pre prax 5/2007

OCHORENIA MOZOČKA V DETSKOM VEKU

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Autor v prehľadnom článku popisuje klinický obraz najčastejšie sa vyskytujúcich vývojových anomálií mozočka, Chiariho malformácie, Dandy-Walkerovu malformáciu a Joubertovej syndróm, najčastejšie nádory mozočka (PNET/MB, astrocytómy a ependymómy), zápalové a niektoré degeneratívne a metabolické ochorenia.

Kľúčové slová: ochorenia mozočka, Chiariho malformácie, Dandy-Walkerova malformácia, Joubertovej syndróm, nádory mozočka, cerebellitída,ataxia teleangiektázia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť