Neurológia pre prax 4/2003

O etickom pozadí neurológie – 1. časť

prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.

Komplexne sa excerptujú osobitosti odboru neurológie z etického aspektu. Výnimočná pozícia centrálneho nervového systému v prizme zdravia a choroby evokuje špecifické otázky. Preberá sa problematika prístupu lekára a zdravotníckeho personálu k neurologickému pacientovi. Diskutuje sa o zvláštnostiach diagnostiky a liečby nervových ochorení. Pertraktuje sa medicínsko-etické dilemy neurológie (regule indikácie vyšetrení, prognostické atribúty). Akcentuje sa význam neurologického konzília a náplň vizity. Neurologický pacient sa stáva opakovane výzvou ku konfrontácii s medicínsko-etickými princípami.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť