Neurológia pre prax 4/2014

NREM parasomnie (porucha probouzení z NREM spánku)

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.

Do skupiny NREM parasomnií řadíme probuzení se zmateností, somnambulizmus a noční děsy. Tyto parasomnie jsou vázány především na dětský věk, nicméně postihují i 2–4 % dospělých. Jako spouštěcí faktory se u geneticky predisponovaných jedinců uplatňují vlivy zvyšující nestabilitu NREM spánku a homeostatický tlak, tedy stavy spojené s fragmentací nebo zmnožením NREM spánku. V klinicky nejednoznačných případech je indikováno polysomnografické vyšetření a video-EEG monitorace. V léčbě se uplatňují farmakologické i nefarmakologické postupy.

Kľúčové slová: probuzení se zmateností, somnambulizmus, noční děsy, polysomnografie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NREM arousal parasomnias

NREM arousal parasomnias include confusional arousals, sleepwalking (somnambulism) and sleep terrors (pavor nocturnus). These parasomnias occur primarily in childhood and in 2–4 % of adults. Factros that deepen sleep and factors that fragment sleep have been reported as facilitating or triggering episodes in predisposed individuals. Polysomnography and video-EEG monitoring is indicated in clinically ambiguous cases. A variety of pharmacological as well as non-pharmacological treatments have been recommended for long- -term management of NREM parasomnias.

Keywords: confusional arousal, somnambulism, night terror, polysomnography.