Neurológia pre prax 4/2005

Novšie aspekty v etiopatogenéze migrény

doc. MUDr. Božena Piťhová, CSc.

Migréna je jednou z najčastejších typov bolesti hlavy. Etiopatogenéza je komplikovaná. Názory a teórie o etiopatogenéze sa vyvíjajú v závislosti na objavovaní nových poznatkov. V súčasnosti je naviac prepracovaná neurogenná teória. Posledné roky sa do popredia dostávajú otázky genetiky. Identifikácia mutácií napäťovo-závislých aj ligandovo-závislých kanálov pri paroxyzmálnych neurologických ochoreniach vytvorila predpoklad zatriediť migrénu do tzv. kanálopatií.

Kľúčové slová: etiopatogenéza migrény, genetika, migréna, iónové kanály, CACNA1A, familiárna hemiplegická migréna.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť