Neurológia pre prax 1/2011

Novinky ve farmakoterapii demencí

MUDr. Martin Vališ, Ph.D., MUDr. Dita Kalnická

V terapii většiny demencí máme prozatím k dispozici pouze symptomatickou léčbu zaměřenou na ovlivnění kognitivních a behaviorálních příznaků. U nejčastější z demencí, Alzheimerovy, jsou aktuálně standardem terapie inhibitory acetylcholinesterázy a antagonista N-acetyl-M-aspartátových receptorů. V klinické praxi je nyní snaha o rozšiřování indikací zavedených léčiv, včetně léčby časných stadií nemoci a jiných druhů demencí. Testovány jsou nové lékové formy. V oblasti výzkumu je ve fázi klinického zkoušení velké množství zcela nových preparátů. U části z nich se předpokládá kauzální ovlivnění zejména Alzheimerovy demence. V naší publikaci blíže zmiňujeme nejdůležitější z nich.

Kľúčové slová: Alzheimerova demence, inhibitor acetylcholinesterázy, memantin, beta-amyloid.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New in pharmacotherapy of dementia

There has been only symptomatic treatment focused on amelioration of cognitive and behavioural symptoms. Acetylcholinesterase inhibitors and N-acetyl-M-aspartate antagonist are currently the standard treatment in the most frequent dementia, Alzheimer’s disease. In clinical practice, there is a tendency to broaden the spectrum of indications in present drugs, including the treatment of early dementia stages or the treatment of different types of dementia. Simultaneously, new drug forms are tested. Regarding the research area, multiple of brand new drug molecules reached the clinical phase. In some of them, causal influence on the Alzheimer’s dementia is expected. We mention the most important of those molecules in our article.

Keywords: Alzheimer’s disease, acetylcholinesterase inhibitor, memantin, amyloid-beta.