Neurológia pre prax 3/2021

Novinky v léčbě epilepsie

MUDr. Jana Zárubová , Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

V léčbě epilepsie dospělých lze farmakoterapií kontrolovat záchvaty u 70–80 % pacientů. Novinky lze rozdělit na oblast taktiky léčby, na možnost využít nové léčivé přípravky a případně (precizní) individualizovanou léčbu vzácných geneticky podmíněných epilepsií pomocí tzv. „orphan drugs“. Novinky v taktice spočívají v systematickém a pokud možno rychlém otestování vhodných léčivých přípravků v dostatečných dávkách pomocí krátkodobého a dlouhodobého plánu. Ke změně u nás došlo v oblasti záchranné „rescue“ medikace registrací bukálního midazolamu. V posledních letech byly v ČR na trh uvedeny nové léčivé přípravky pro přídatnou léčbu fokálních záchvatů (perampanel, brivaracetam), případně i generalizovaných tonicko-klonických záchvatů (perampanel), některé byly registrované jako „orphan drug“ (kanabidiol) pro vzácné epilepsie, další byly registrované a jejich uvedení na trh u nás lze do budoucna očekávat (cenobamát).

Kľúčové slová: epilepsie, záchvaty, léčba, antiepileptika, protizáchvatové léčivé přípravky

Novel approaches in pharmacological treatment of epilepsy

In adults, 70–80 % of patients with epilepsy can be seizure free with pharmacological treatment. Novel approaches have been adopted in treatment strategies, new drugs have been introduced to the market and individualized precision therapy with a use of „orphan drugs“ have been successfully used in few well characterized genetically determined epilepsies. In the treatment strategy, a short – and a long-term plan should be established to test systematically for the efficacy of different drugs. Buccal midazolam has been registered as a „rescue medication “. New drugs have been introduced recently for add-on therapy of focal seizures (perampanel, brivaracetam) or generalized tonic-clonic seizures (perampanel), some has been registered as an „orphan drug“(cannabidiol) for rare epilepsies, some has been registered (cenobamate) and their introduction to the market in the Czech Republic is expected in the future.

Keywords: epilepsy, seizure, treatment, antiepileptic drugs, antiseizure medication