Neurológia pre prax 6/2013

Nové trendy ve fyzioterapii nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

Autorka se v přehledném článku zabývá mechanizmy účinku fyzioterapie a principy, na kterých je založen současný přístup (vyšetřovací a terapeutický) ve fyzioterapii nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza mozkomíšní, rehabilitace, fyzioterapie, přístup zaměřený na svalovou re-edukaci, facilitační přístup, na úkol zaměřený přístup, plasticita a adaptabilita centrálního nervového systému, imunomodulace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New trends in physiotherapy of people with multiple sclerosis

In the synoptic article the authoress presents mechanisms of physiotherapeutic effect and principles of contemporary approach in physiotherapy (examination and therapy) in people with multiple sclerosis.

Keywords: multiple sclerosis, rehabilitation, physiotherapy, muscle re-education approach, facilitation approach, task-oriented approach, plasticity and adaptability of the central nervous system, immunomodulation.