Neurológia pre prax 3/2010

Nové trendy ve fyzioterapii nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.

Autorka v přehledném článku představuje výsledky vědeckých studií, ke kterým se svým týmem došla při řešení grantového projektu IGA MZ ČR 1A8628-5/2005 „Využití plasticity centrálního nervového systému v neurorehabilitaci nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní“. Výsledky se pokusila interpretovat a zobecnit tak, aby byly využitelné v běžné klinické praxi, a to ve dvou rovinách: v hodnocení efektu terapie (vypracovala a validizovala set klinických funkcí, který umožňuje komplexně hodnotit efekt rehabilitace, respektive fyzioterapie u nemocných s centrálním postižením, především nemocných s RS) a v předložení důkazů pro efektivnost fyzioterapie u nemocných s RS (pomocí vybraných klinických testů, imunologického vyšetření, traktografie a funkční magnetické rezonance).

Kľúčové slová: roztroušená skleróza mozkomíšní, rehabilitace, fyzioterapie, facilitační přístup, na úkol zaměřený přístup, set klinických funkcí, imunologické vyšetření, traktografie a funkční magnetická rezonance.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New trends in physiotherapy of patients with cerebrospinal multiple sclerosis

In the synoptic article the authoress presents the results of scientific studies which she reached together with her team while dealing with the grant project IGA MZ ČR 1A862-5/2005 ´The Use of Plasticity of the Central Nervous System in Neurorehabilitation of MS Patients´. She tried to interpret and generalize the results in the way they were applicable in the current clinical practice on two levels: firstly in the evaluation of the therapy effect (she has worked out and validated a set of clinical functions which enables a complex evaluation of the rehabilitation effect, or physiotherapy effect, in people with central impairment, especially in patients with MS), secondly in producing evidence of the effectiveness of physiotherapy in MS patients (by means of chosen clinical test, immunologic examinations, tractography and functional magnetic resonance imaging).

Keywords: multiple sclerosis, rehabilitation, physiotherapy, facilitation approach, task-oriented approach, clinical functions examination set, examination of immune parameters diffusion tensor imaging, functional magnetic resonance imaging.