Neurológia pre prax 2/2008

NOVÉ TRENDY V TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÉ STIMULACI

doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

TMS je moderní, neinvazivní a bezpečná metoda sloužící k funkčnímu vyšetření centrálního a periferního nervového systému. Od svého objevu v osmdesátých letech 20. století a postupného zavedení do klinické praxe se stala běžnou vyšetřovací metodou. Stále hojněji je využívána k účelům vědeckým, ke studiu funkcí různých části mozkové kůry. Rozvoj po stránce technické postupně umožňuje stimulace nejen jednotlivými podněty; používá se rovněž párová i repetitivní TMS. Různé druhy stimulačních cívek umožňují stále fokálnější stimulaci, včetně stimulace struktur dříve obtížně dosažitelných – např. mozečku. Přehledový článek pokrývá teoretické i praktické aspekty současných trendů v TMS. Poukazuje na možnosti využití jak ke studiu fyziologických funkcí lidského mozku, možnosti terapeutické a v neposlední řadě možnost kombinace s pozitronovou emisní tomografií, funkční magnetickou rezonancí a elektroencefalografií.

Kľúčové slová: párová transkraniální magnetická stimulace, repetitivní transkraniální magnetická stimulace, stimulace mozečku, funkční magnetická rezonance, PET, EEG.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť