Neurológia pre prax 5/2008

Non-REM parasomnie

MUDr. Vilém Novák, MUDr. Jana Slonková

Parasomnie jsou definovány jako abnormní projevy spojené se spánkem, určitým spánkovým stadiem nebo s vazbou na usínání anebo probouzení. Předpokládaným patofyziologickým mechanizmem parasomnií vázaných na non-REM spánek je narušení probouzecích mechanizmů – tzv. disociované probuzení. Patogenetický význam mají vlivy genetické, psychogenní (stres), iniciačním faktorem může být také syndrom spánkové apnoe. Diferenciálně-diagnostickým problémem je odlišení epilepsií s nočními záchvaty. U dětí považujeme non-REM parasomnie v mírné formě za benigní projev ontogeneze spánku.Mezi non-REM vázané parasomnie řadíme: 1. probuzení se zmateností, 2. omnambulizmus, 3. noční děsy. Základní paraklinickou metodou pro diferenciální diagnostiku non-REM parasomnií je video -polysomnografie.

Kľúčové slová: parasomnie, probuzení se zmateností, somnambulizmus, pavor nocturnus, non-REM, polysomnografie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť