Neurológia pre prax 2/2007

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY NOVÝCH ANTIEPILEPTIK

MUDr. Ivana Tyrlíková

Práce pojednává o nežádoucích účincích antiepileptik. Zpracovává data a závěry z 20 reprezentativních epidemiologických studií a metaanalýz o nežádoucích účincích nových antiepileptik. Klade si za cíl syntetizovat z těchto pramenů základní přehled o známých rizicích antiepiletik. Vzhledem k různorodosti metodologických přístupů i výzkumných souborů nebylo možno jednotlivá antiepileptika vzájemně porovnávat.

Kľúčové slová: nová antiepileptika, nežádoucí účinky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť