Neurológia pre prax 5/2013

Neurostimulační metody v léčbě bolesti

MUDr. Jitka Fricová, prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Článek přináší přehled neurostimulačních metod používaných v algeziologii při léčbě farmakorezistentní chronické bolesti. Existují dva typy neurostimulačních metod – invazivní a neivazivní. U všech metod je stručně popsán jejich fyziologický a patofyziologický mechanizmus, dále technické parametry stimulace a nejčastější a obvyklé indikace. Invazivní metody představuje: periferní nervová stimulace (PNS), míšní stimulace (SCS – spinal cord stimulation) s největší terapeutickou šíří a z dlaších vybraných metod, MCS (Motor cortex stimulation). Neinvazivní stimulační metody jsou TENS (transkutánní elektrická nervová stimulace), rTMS (repetitivní transkraniální magnetická stimulace) a tDCS (transkraniální stimulace stejnosměrným proudem). Kromě léčebných indikací jsou popsány také jejich výhody a nevýhody. Na závěr jsou uvedena pracoviště v České republice, kde se tyto metody provádějí.

Kľúčové slová: chronická bolest, metodika, patofyziologie a indikace invazivních a neinvazivních neurostimulačních metod.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neurostimulation metods in the treatment of chronic pain

This article describes the neurostimulation methods used in the treatment of chronic intractable pain. There are two types of neurostimulation methods-invasive and noninvasive. For all methods are briefly described their physiological and pathophysiological mechanisms, technical parameters of stimulation and treatment indications.Invasive methods are: peripheral nerve stimulation (PNS), spinal cord stimulation (SCS), Motor Cortex Stimulation. (MCS) Non-invasive stimulation methods are: transcutaneous electrical nervous stimulation (TENS), repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and transcranial direct current stimulation (tDCS). Besides indications are described their advantages and disadvantages. There are mentioned the special centres in the Czech Republic, where these methods are implemented.

Keywords: chronic pain, methodology, pathophysiology and indications of -invasive and non-invasive neurostimulation methods.