Neurológia pre prax 2/2004

Neuroradiologické vyšetřovací metody v diagnostice a jejich přínos pro další klinické vedení nemocných s neurokutánním onemocněním (fakomatózy, neurovývojová onemocnění)

doc. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc., MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.

Cílem sdělení je uvést možnosti podpory diagnózy neurokutánních onemocnění zobrazovacími metodami, eventuelně jejich přínos pro další klinické vedení na základě zkušeností našeho oddělení v korelaci s jinými pracovišti zabývajícími se uvedenou problematikou. Fakomatózy tvoří skupinu onemocnění, kde není pevně stanoven algoritmus aplikace jednotlivých modalit neuroradiologických vyšetření a v některých případech se nejčastěji užívané techniky vyšetření magnetická rezonance (MR) a výpočetní tomografie (CT) doplňují a nejedná se o duplicitní modality. Cílem práce je ukázat optimální indikaci zobrazovacích metod a jejich přínos u jednotlivých onemocnění. Naopak není naší snahou citovat nejnovější údaje týkající se zvláště genetických poznatků.

Kľúčové slová: magnetická rezonance, výpočetní tomografie, neurokutánní onemocnění.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť