Neurológia pre prax 5/2006

Neuropatické bolesti – patofyziologické mechanizmy a principy terapie

prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

Článek podává stručný přehled o patofyziologických mechanizmech periferních neuropatických bolestí, seznamuje s jejich klinickými charakteristikami a dále se zásadami racionální analgetické farmakoterapie, založené na znalosti mechanizmů tohoto typu bolesti.

Kľúčové slová: neuropatická bolest, patofyziologické mechanizmy, farmakoterapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť