Neurológia pre prax 2/2011

Neuropatická komponenta chronických bolestí bederní páteře

MUDr. Tomáš Nedělka, MUDr. Radim Mazanec, Ph.D., MUDr. Jiří Nedělka, Ing. Jakub Schlenker

Chronická bolest bederní páteře (CBBP) sužuje v civilizovaných zemích až 10 % populace. Etiologie CBBP je komplexní, zahrnuje strukturální změny skeletu páteře, meziobratlové ploténky a okolních měkkých tkání, významné jsou též vlivy psychosociální. Z hlediska je CBBP bolestí smíšenou s uplatněním nociceptivních i neuropatických vlivů. Neuropatická komponenta postihuje až třetinu pacientů s CBBP, může se projevovat charakteristickou iradiací do končetiny (radikulární neuropatická CBBP) či neuropatickými projevy v bederní oblasti (lokální neuropatická bolest). Práce pojednává o anatomických a patofyziologických souvislostech relevantních pro rozvoj neuropatické bolesti u CBBP a možnostech její diagnostiky a terapie.

Kľúčové slová: chronická bolest bederní páteře, neuropatická bolest, degenerativní onemocnění páteře.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neuropathic component of chronic low back pain

Chronic low back pain (CBBP) is a common symptom affecting around 10 % of adult population in Western societies. Neuropathic component is common, affecting around 1/3 of CBBP patients. It consists of local neuropathic pain within the degenerated intervertebral disc and surrounding soft tissues as well as radicular pain which is caused by local nerve root compression, swelling or inflamation. Clinical manifestation of neuropathic low back pain depends on affected nerve structures. Compression of nerve root or ventral rami of spinal nerve usually causes sciatica. Symptoms of local neuropathic pain vary from latent trigger points or segmental tenderness (myofascial pain syndrome) to abnormal skin sensations within the low back area. Presence of neuropathic pain has important impact upon analgetic treatment, first line non-steroid antiflogistics (NSA) are effective in nociceptive pain only and does not have significant effect on neuropathic component. Adjunct of tricyclic antidepressants, 3rd generation anticonvulsants such as pregabaline or gabapentine or local anesthetic/steroid blocks can be beneficial in patients who do not respond to NSA in monotherapy. Non-pharmacotherapeutical procedures – manipulation techniques, back school, physical therapy, accupuncture or psychotherapy are no less effective therapeutic approaches, that can be used for complex treatment of chronic low back pain.

Keywords: chronic low back pain, neuropathic pain, degenerative spine disease.