Neurológia pre prax 5/2011

Neuropatická bolest – častá komponenta mnoha onemocnění

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Neuropatická bolest je definována jako bolest, která vzniká jako přímý důsledek léze nebo choroby postihující somatosenzitivní systém. Obvyklá klasifikace neuropatické bolesti je anatomická podle lokalizace léze s etiologickou subklasifikací. Pokud je to možné, je třeba rozlišovat periferní a centrální neuropatickou bolest na základě lokalizace léze v nervovém systému. U některých poruch se může vyskytovat smíšený typ s nociceptivní i neuropatickou komponentou. Neuropatická bolest je častým problémem mnoha neurologických nemocí. Může se vyskytovat u heterogenní skupiny poruch, které postihují periferní i centrální nervový systém. V následujícím přehledu jsou uvedeny nejčastější neuropatické bolestivé syndromy.

Kľúčové slová: neuralgie trigeminu, postherpetická neuralgie, mononeuropatie, polyneuropatie, míšní léze, roztroušená skleróza mozkomíšní, centrální poiktová bolest.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neuropathic pain – a frequent component of many diseases

Neuropathic pain is defined as a pain arising as a direct consequence of a lesion or disease affecting the somatosensory system. A convenient classification of neuropathic pain is anatomical, according to the site of initiating nervous system pathology, with an etiological sub-classification. Where possible it should be divided into peripheral or central neuropathic pain based on the location of the lesion in the nervous system. In certain disorders pain could be of mixed type with both nociceptive and neuropathic components. Neuropathic pain is a very common problem in many neurological diseases. It may arise from a heterogeneous group of disorders that affect the peripheral and central nervous system. The present paper reviews common neuropathic pain syndromes.

Keywords: trigeminal neuralgia, postherpetic neuralgia, mononeuropathies, polyneuropathies, spinal cord lesions, multiple sclerosis, central poststroke pain.