Neurológia pre prax 4/2022

Neuromyelitis optica imitující astrocytom

MUDr. Kryštof Švub, MUDr. Kamila Revendová, doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., MUDr. Olga Zapletalová , RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D., prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Předkládaná kazuistika prezentuje 23letou slečnu, která byla přijata na Neurologickou kliniku Fakultní nemocnice Ostrava k došetření progredující centrální kvadruparézy a nálezu léze protáhlého vřetenovitého tvaru s výrazným postižením šedé hmoty míšní krční a proximální hrudní části míchy na T2 vážených obrazech na magnetické rezonanci krční a hrudní míchy. V rámci diferenciální diagnostiky je nutné u pacientů s nálezem hypersignální léze na T2 vážených obrazech magnetické rezonance míchy myslet na diagnózu neuromyelitis optica a stanovit v séru protilátky proti akvaporinům a myelinovému oligodendrocytárnímu glykoproteinu, aby tito pacienti nemuseli podstupovat riziko operačního zákroku při mylně stanovené diagnóze míšního nádoru.

Kľúčové slová: AQP4-IgG, MOG-IgG, Wingerchukova kritéria, myelitida

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Neuromyelitis optica imitating astrocytoma

Our case report presents a 23-year-old young female who was admitted to the Department of Neurology at the University Hospital Ostrava for further investigation of progressive central quadruparesis and a finding of an elongated spindle-shaped lesion with affection of the spinal gray matter in the cervical and rostral thoracic spinal segments on a T2 weighted magnetic resonance imaging. In a differential diagnosis process of a patient with an extensive spinal cord hypersignal lesion on T2 weighted images it is important to take into our diagnostic considerations a diagnosis from the neuromyelitis optica spectrum disorders, and both the anti-aquaporin and anti-myelin oligodendrocyte glycoprotein antibodies should be tested from the serum, so that these patients do not have to undergo a spinal cord surgery due to a misdiagnosis of spinal cord tumour.

Keywords: AQP4-IgG, MOG-IgG, Wingerchuk’s diagnostic criteria, myelitis