Neurológia pre prax 1/2012

Neuromuskulární poruchy u tyreopatie

MUDr. Tomáš Nedělka, doc. MUDr. Martin Bojar, CSc., MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Poruchy funkce štítné žlázy jsou vedle diabetes mellitus nejčastější endokrinopatií. Kromě celkových a lokálních příznaků se dysfunkce štítné žlázy projevuje neuromuskulárními poruchami. U hypotyreózy je udává přibližně 79 % a u hypertyreózy 67 % nemocných. Hypotyreóza způsobuje proximální myopatii se svalovou ztuhlostí a myalgiemi, distální senzitivní a motorickou axonální neuropatii a syndrom karpálního tunelu. U hypertyreózy mezi nejčastější formy svalového postižení patří tyreotoxická myopatie, tyreotoxická periodická paralýza a endokrinní orbitopatie (oftalmopatie). Postižení periferních nervů se může projevit ve formě senzitivní a motorické axonální neuropatie. Neuromuskulární poruchy u dysfunkce štítné žlázy jsou reverzibilní a včasná diagnostika a léčba nemocí štítné žlázy vede ve většině případů k úpravě neuromuskulárních funkcí.

Kľúčové slová: elektromyografie, endokrinní myopatie, Gravesova oftalmopatie, periferní neuropatie, tyreopatie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neuromuscular disorders in thyroid disease

Thyroid gland dysfunction is beside diabetes mellitus the most common endocrinopathy. Both hypothyroidism and hyperthyroidism may cause signs and symptoms of neuromuscular dysfunction. Hypothyroidism is associated with clinical neuromuscular features in 79 % and hyperthyroidism in 67 % patients. Proximal myopathy, sensorimotor axonal neuropathy and carpal tunnel syndrome are the most common disorders in hypothyroidism. Hyperthyroidism (Graves Basedow disease) may cause hyperthyroid myopathy, thyrotoxic periodic paralysis and thyroid-associated ophtalmopathy. Peripheral sensorimotor neuropathy is rare. Neuromuscular symptoms and signs usually recover completely when thyroid gland dysfunction is corrected.

Keywords: electromyography, endocrine myopathy, Graves ophtalmopathy, peripheral neuropaty, thyreopathy.