Neurológia pre prax 5/2008

Neurologické projevy u mnohočetného myelomu

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Neurologická symptomatika při diagnostice myelomu bývá nejčastěji míšní nebo radikulární v důsledku komprese z vertebrálních lézí. Častější komplikace jsou až v průběhu léčby. Nežádoucí neurologické projevy po transplantaci krvetvorných buněk nejsou příliš časté, může vzniknout metabolická encefalopatie, ale i různé infekce nebo cerebrovaskulární komplikace. Polyneuropatie v přímé souvislosti s myelomem jsou vzácné a často multifaktoriální. Závažné jsou toxické polyneuropatie po thalidomidu a bortezomibu. Jsou převážně senzitivní, s častými neuropatickými bolestmi. Základem je časná detekce a podle kvantifikace případné snížení dávek event. i přerušení medikace. Terapie toxických polyneuropatií je pouze symptomatická a hlavní význam má léčba neuropatických bolestí adjuvantními analgetiky.

Kľúčové slová: slova: toxické polyneuropatie, mnohočetný myelom, thalidomid, bortezomib, neurotoxicita, neuropatická bolest, adjuvantní analgetika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť