Neurológia pre prax 1/2014

Neurologické komplikácie prehliadnutej hypovitaminózy B12 pri Crohnovej chorobe

doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD., MUDr. Darina Petrleničová, PhD., MUDr. Katarína Kračunová, PhD.

Pacienti s Crohnovou chorobou (CCH) po resekcii terminálneho ilea predstavujú rizikovú skupinu pre malabsorbciu a následný rozvoj hypovitaminózy B12. Neurologické prejavy zahŕňajú najmä periférnu polyneuropatiu, avšak progresiou patologického procesu môže dôjsť k vývoju závažných degeneratívnych zmien na mieche a mozgu. Typickým klinickým obrazom je tzv. subakútna kombinovaná degenerácia miechy. Prezentujeme kazuistiku pacientky s CCH so závažnými neurologickými prejavmi hypovitaminózy B12. Chceme upozorniť na význam prevencie a skríningu u osôb v riziku deficitu vitamínu B12.

Kľúčové slová: Crohnova choroba, vitamín B12, subakútna kombinovaná degenerácia miechy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neurological complication of undetected vitamin B12 deficiency in Crohn΄s diseases

Patient´s with Crohn´s disease (CD) who have terminal ileal resections are at risk for vitamin B12 malabsorbtion. Neurological symptoms include peripheral polyneuropathy, but the progression of the patological process may cause development of serious degenerative brain and spinal cord changes. Typical neurological manifestation is the subacute combined degeneration of the spinal cord. We present a case of a patient with CD and heavy vitamin B12 deficiency neurological manifestation. We want to call attention to the importance of prevention and screening of individuals with the B12 deficiency predisposition.

Keywords: Crohn´s disease, vitamin B12, subacute combined degeneration of the spinal cord.