Neurológia pre prax 5/2015

Neurologické aspekty lumbální spinální stenózy

doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D., MUDr. Tereza Andrašinová, MUDr. Roman Kopáčik

Lumbální spinální stenóza (LSS) je častá choroba vyššího věku, která přispívá k omezení mobility pacientů a která bývá poddiagnostikovaná. Diagnostika a terapie pacientů s LSS je multidisciplinární záležitost, většinou se na ní podílí neurolog a spinální chirurg spolu s radiologem. V tomto přehledu jsou shrnuty recentní poznatky týkající se klinické manifestace, diagnostiky, diferenciální diagnostiky a volby terapeutického postupu u pacientů s LSS.

Kľúčové slová: lumbální spinální stenóza, neurogenní klaudikace, diagnostika, přirozený průběh, terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neurological aspects of lumbar spinal stenosis

Lumbar spinal stenosis (LSS) is a frequent disease of older age that contributes to impaired mobility of patients, but that is often underdiagnosed. Diagnostics and therapy of patients with LSS are multidisciplinary issue with contribution of neurologist, spine surgeon and radiologist. This article summarizes recent findings about clinical manifestation, diagnostics, differential diagnostics and choice of optimal therapy for patients with LSS.

Keywords: lumbar spinal stenosis, neurogenic claudication, diagnostics, natural course, therapy.