Neurológia pre prax 2/2010

Neurofyziologie a elektrodiagnostika nervosvalového přenosu

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Práce sumarizuje principy normálního nervosvalového přenosu. Depolarizace terminálního neuronu vede k influxu kalcia přes napěťově řízené kanály a dochází k fúzi acetylcholinových vezikul s presynaptickou membránou. Po uvolnění acetylcholinu (ACh) dochází k interakci s acetylcholinovým receptorem (AChR), otevření jeho kanálu, což vede k influxu natria. Jakmile se dostatečný počet kvant ACh naváže na receptory, otevřou se natriové kanály na svalové membráně, což následně vede k depolarizaci a svalové kontrakci. Při elektrodiagnostice poruch nervosvalového přenosu se používají dvě metodiky. Repetitivní stimulace nervu pomalými frekvencemi 2–3 Hz a detekce dekrementu a EMG jednotlivého svalového vlákna (single fiber EMG) a hodnocení jitteru nebo nervosvalového bloku.

Kľúčové slová: nervosvalové spojení, nervosvalový přenos, repetitivní stimulace nervu, single fiber EMG.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neurophysiology and electrodiagnosis of neuromuscular transmission

This review summarizes the principles of normal neuromuscular transmission. Depolarization of the nerve terminal produces an influx of calcium through voltage-gated calcium channels and acetylcholine vesicles then fuse with the presynaptic membrane. After release, acetylcholine (ACh) interacts with the acetylcholine receptor (AChR); this opens the AChR channel, resulting in an influx of sodium. When a sufficient quantity of ACh binds to the receptors, sodium channels in muscle membrane open, leading to depolarization of the muscle and contraction. Electrodiagnostic studies can demonstrate a defect of neuromuscular transmission in two ways. The first is by repetitive nerve stimulation at slow rates 2–3 Hz and detection of decrement. The second is by performing single fiber electromyography and evaluating jitter or neuromuscular block.

Keywords: neuromuscular junction, neuromuscular transmission, repetitive nerve stimulation, single fiber electromyography.