Neurológia pre prax 5/2008

Neurenterická cysta jako raritní příčina neuralgiformní prosopalgie

MUDr. Kristýna Zemánková, MUDr. Andrea Ruščanská, MUDr. Josef Macháč, MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D.

Autoři předkládají kazuistiku pacientky se vzácnou příčinou bolesti v oblasti obličeje. Až pomocí opakovaných vyšetření magnetickou rezonancí a neurochirurgického zákroku s odběrem tkáně na histologický rozbor jsme diagnostikovali intrakraniální neurenterickou cystu lokalizovanou v oblasti levé orbity jako raritní příčinu sekundárních prosopalgií. Článek shrnuje nejčastější příčiny prosopalgií.

Kľúčové slová: prosopalgie, neurenterická cysta

stiahnuť celý článok v pdf