Neurológia pre prax 5/2004

Nesteroidní analgetika

prof. MUDr. Oto Masár, CSc.

Autor pojednává o účincích nesteroidních antirevmatik (NSA) v léčbě neuropatické bolesti, podrobně jsou rozebrány jejich indikace, ale i jejich vedlejší účinky. Na základě dostupné literatury je možné doporučit, že při akutní bolesti je nejdůležitějším požadavkem analgetický účinek a při respektování kontraindikací se nemusíme orientovat na selektivitu enzymu COX-2. U chronické bolesti je kvůli uvedeným možným účinkům vhodné u pacientů dlouhodobě léčených NSA využívat léky s vyšší selektivitou k enzymu COX-2.

Kľúčové slová: neuropatická bolest, analgeze, nesteroidní analgetika, inhibice cyoklooxygenázy, gastrointestinální komplikace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť