Neurológia pre prax 5/2007

NEPŘÍZNIVÝ VLIV FENYTOINU NA MUŽSKOU FERTILITU

MUDr. Petr Ševčík, Ph.D., MUDr. Hana Vacovská, MUDr. Vadimír Rohan, prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Je referována kazuistika 30letého muže se sekundární epilepsií po operaci mozkového tumoru, u kterého došlo nejspíše vlivem chronického užívání fenytoinu k poruše fertility. Po změně antiepileptika z fenytoinu na levetiracetam došlo k úpravě hormonálních hladin i nálezu ve spermiogramu a otěhotnění manželky. Je diskutován vliv antiepileptik na pohlavní hormony a mužskou fertilitu (sexuální funkce).

Kľúčové slová: epilepsie, muž, fenytoin, levetiracetam, fertilita, testosteron, pohlavní hormony.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť