Neurológia pre prax 4/2012

Neparaneoplastická limbická encefalitida s pozitivitou anti-LGI1 protilátek

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Irena Doležalová, MUDr. Klára Musilová, doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Limbická encefalitida (LE) je onemocnění postihující limbický systém, které se typicky projevuje poruchami paměti, nejvíce je postižena pamět recentní, současne se mohou objevit epileptické záchvaty a psychiatrické příznaky. Rozlišujeme paraneoplastickou (PLE) a neparaneoplastickou (NLE) limbickou encefalitidu. Recentne byla popsána asociace NLE s anti-LGI1 protilátkami. Uvádíme případ 45-leté pacientky s LE a pozitivitou anti-LGI1 protilátek. V článku se věnujeme i diferenciální diagnóze a terapii tohoto onemocnění.

Kľúčové slová: limbická encefalitida, paraneoplastická limbická encefalitida, neparaneoplastická limbická encefalitida, anti-LGI1 protilátky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Non-paraneoplastic limbic encephalitis with positivity of anti-LGI1 antibodies

Limbic encephalitis (LE) is a condition aecting the limbic system that typically presents with memory disorders, with recent memory being most aected; concurrently, epileptic seizures and psychiatric symptoms can occur. Paraneoplastic limbic encephalitis (PLE) and non-paraneoplastic limbic encephalitis (NLE) are distinguished. Recently, an association of NLE with anti-LGI1 antibodies has been described. We report a case of a 45-year-old female patient with LE and positivity of anti-LGI1 antibodies. The differential diagnosis and treatment of this disease are also discussed.

Keywords: limbic encephalitis, paraneoplastic limbic encephalitis, non-paraneoplastic limbic encephalitis, anti-LGI1 antibodies.