Neurológia pre prax 6/2004

Neoperačná liečba cervikálnych koreňových syndrómov

MUDr. Miloslav Dvorák, MUDr. Ladislav Gurčík, MUDr. Vlastimil Horný

Napriek nepochybnému pokroku v liečbe cervikálnych radikulárnych syndrómov je časť pacientov, ktorá nereaguje primerane na štandardné terapeutické postupy a nie je indikovaná na operačné riešenie. Po zlyhaní bežnej farmakologicko-rehabilitačnej liečby v trvaní viac ako 4 týždne môže byť epidurálne podávanie kortikosteroidov, periradikulárna liečba alebo blokáda ganglion stellatum integrálnou súčasťou manažmentu liečby týchto pacientov. Pri dodržaní indikačných kritérií a správnej technickej realizácii môžu uvedené postupy viesť k signifikantnému ústupu bolestí, úľave v predoperačnom období a neposlednom rade k zlepšeniu kvality života. Efekt liečby sa hodnotí najčastejšie na základe vizuálnej analógovej škály. Názory na terapeutický efekt lokálnej aplikácie kortikoidov v cervikálnej oblasti sa rôznia. Za účelom objektivizácie analyzovaných dát treba vypracovať kvalitné indikačné kritériá ako aj správnu interpretáciu neurologických, radiologických a elektrofyziologických nálezov.

Kľúčové slová: krčný golier, medikamentózna liečba, blokáda ganglion stellatum, fazetová blokáda, cervikálna epidurálna infiltrácia, periradikulárna terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť