Neurológia pre prax 5/2014

Nemoci šlach a šlachových pochev nebo úponů svalů z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování

doc. MUDr. Otakar Keller, CSc., MUDr. Milan Richtr, CSc.

Onemocnění šlach a onemocnění šlachových a svalových úponů z pracovních vlivů. Onemocnění šlach a šlachových úponů, na jejichž vznik, zhoršení nebo recidivu mají vliv podmínky vykonávaných činností. U nemocí z povolání musí být pracovní podmínky uznanou příčinou vzniku onemocnění. U nemocí z povolání se jedná vždy o následky jednostranného dlouhodobého mechanického zatížení. Onemocnění úponů šlach vzniká podle autorů u všech druhů pracovních činností, a to i u běžných činností při chybějící nebo narušené adaptaci tkání na tahový stres. V převážné většině se jedná o postižení tkání předloktí horních končetin a rukou. Radiální epikondylitida je nejčastější onemocnění uvedené skupiny nemocí z pracovních vlivů.

Kľúčové slová: epikondylitida jako nemoc z povolání, entézopatie jako následek poruchy adaptace tkání na tahový stres.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Connective tissues diseases, tendon disorders used to be often associated with occupational activities

It has been proved occupational activities have to result in pathological conditions which are classified as occupational disease. Long- -lasting repeated movement often causes excessive loading of connective tissue, tendons and joints. It is known that adaptive disorder is important impulse participating in loading of affected components. Majority of occupational diseases are concentrated to regions of hands and forearms. Radial epicondilitis is the most frequent and typical example of occupational disease.

Keywords: epicondilitis, enthesopathy, insertion, occupational, strain, workload.