Neurológia pre prax 5/2010

Některá další neurologická onemocnění a jejich léčba v graviditě a laktaci

doc. MUDr. Otakar Keller, CSc., PharmDr. Alena Linhartová

Nejčastější neurologická onemocnění, se kterými se lze setkat v těhotenství (roztroušená skleróza, epilepsie a migréna), jsou popsána v samostatných kapitolách. K nim lze četností přiřadit ještě vertebrální algické syndromy a podobné algické stavy. S dalšími se setkáváme jen zřídka.

Kľúčové slová: myasthenia gravis, cévní onemocnění mozku, těhotenství, laktace, antibiotika, nesteroidní antiflogistika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Some other neurological diseases and their treatment in pregnancy and lactation

The most common neurological diseases that can be seen in pregnancy (multiple sclerosis, epilepsy and migraine) are described in individual chapters. As for the frequency, vertebrogenic pain syndromes and similar pain states can also be added. Others are only rarely encountered.

Keywords: myasthenia gravis, cerebrovascular disease, pregnancy, lactation, antibiotics, nonsteroidal anti-inflammatory drugs.