Neurológia pre prax 6/2020

Nejvýznamnější nežádoucí účinky neopioidních analgetik a jejich farmakologické mechanismy

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Analgetika patří mezi nejčastěji preskribované léky. Neopioidní analgetika jsou léky různého chemického původu, které mají analgetický, antipyretický a některé z nich i antiflogistický a antiagregační efekt. Lze je dělit na analgetika – antipyretika a nesteroidní antiflogistika. Společným mechanismem účinku především nesteroidních antiflogistik je inhibice cyklooxygenázy, a tím ovlivnění tvorby eikosanoidů. S ovlivněním tvorby eikosanoidů jsou spřaženy jak žádoucí léčebné efekty, tak i nežádoucí účinky.

Kľúčové slová: nesteroidní antiflogistika, cyklooxygenáza, nežádoucí účinky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The most significant side effects of non-opioid analgesics and their pharmacological mechanisms

Analgesics belong to the most commonly prescribed drugs. Non-opioid analgesics are drugs of various chemical origin that have analgesic, antipyretic and some of them also have anti-inflammatory and antiaggregation effect. They can be divided into analgesics – antipyretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs. Inhibition of cyclooxygenase and thus influencing the formation of eicosanoids is a common mechanism of action, especially in nonsteroidal antiphlogistics. Both desirable therapeutic effects and side effects are associated with the influencing of eicosanoid production.

Keywords: non-steroidal anti-inflammatory drugs, cyclooxygenase, side effects