Neurológia pre prax 5/2004

Nejčastější chyby a omyly v diagnostice a terapii myasthenia gravis

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. , MUDr. Jiří Piťha

Článek pojednává o možnostech diagnostiky a moderní terapie myasthenia gravis. Vychází z dlouholetých zkušeností autorů. Upozorňuje na nejčastější chyby, ke kterým dochází při stanovení diagnózy. Myasthenia gravis je v současné době relativně dobře léčitelným onemocněním, pokud se respektují zásady správně vedené léčby. Řada omylů je spojena s nevhodným dávkováním, nerespektováním nežádoucích účinků farmak a volbou nesprávných léčebných postupů.

Kľúčové slová: myasthenia gravis, diagnostika, terapie, nesprávné diagnostické a léčebné postupy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť