Neurológia pre prax 3/2002

Neglect syndrom a „příznak skrytého vidění“

MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Neglect syndrom představuje známou, i když ne vždy správně diagnostikovanou selektivní poruchu uvědomování si podnětů z poloviny prostoru kontralaterálně k cerebrální lézi. V přehledném článku se autor zabývá klinickým obrazem tohoto neurobehaviorálního deficitu a jeho patofyziologickým podkladem. Zvláštní pozornost je věnována klinickému vyšetření pacientů se suspektním neglect syndromem. Ve stručnosti je diskutován „příznak skrytého vidění“, související se zachovanou schopností některých jedinců zpracovat zrakové podněty z postižené části zorného pole pouze nevědomě. Závěrem jsou shrnuty současné možnosti terapeutického ovlivnění referované poruchy.

Kľúčové slová: neglect syndrom, anozognozie, záměrná pozornost, vědomí percepce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť