Neurológia pre prax 1/2004

Nefarmakologické přístupy k pacientům postiženým demencí a podpora pečujících rodin

MUDr. Iva Holmerová Ph.D., Mgr. Martina Rokosová, Bc. Jitka Suchá, Mgr. Petr Veleta

Autoři podávají základní informaci o jednotlivých nefarmakologických přístupech k pacientům postiženým demencí a o jednotlivých formách podpory a pomoci pečujícím rodinám tak, jak jsou obvykle poskytovány alzheimerovskými společnostmi a dalšími svépomocnými organizacemi či profesionálními institucemi. Dále informují o jednotlivých projektech a aktivitách České alzheimerovské spolenosti.

Kľúčové slová: management demencí, nefarmakologické přístupy, podpora pečujících.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť