Neurológia pre prax 6/2002

Naliehavé situácie v neurologickej praxi

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

Každý urgentný stav je svojim spôsobom hrozivý a nepríjemný, no k neurologickým akútnym stavom pristupuje väčšina ne-neurológov a čiastočne aj neurológov s určitými obavami. Je to podmienené zrejme s uvedomovaním si komplexity nervového systému, ktorý je naviac prakticky nedostupný priamemu hodnoteniu – nemožno ho vyšetriť pohľadom, palpáciou, auskultáciou. Na určenie príčiny poruchy a jej lokalizácie je potrebné testovať jeho funkcie, čiže je potrebné cielené neurologické vyšetrenie, ktoré si však okrem vedomostí vyžaduje aj určitý tréning. Ďalším takým traumatizujúcim faktorom je všeobecne rozšírený názor, že nervový systém je extrémne vulnerabilný na permanentné poškodenie a že má len minimálnu reparačnú kapacitu. Napriek týmto skutočnostiam však každý lekár je nútený postarať sa aj o pacienta s akútnou neurologickou príhodou, čo si často vyžaduje urobiť správne rozhodnutie na základe nedostatočných údajov. Uvedomenie si niekoľkých základných princípov a rešpektovanie určitých bazálnych zásad významne zjednodušuje túto situáciu a uľahčuje dosiahnutie základných cieľov...

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť