Neurológia pre prax 2/2011

Náhlá smrt u epileptiků (SUDEP)

MUDr. Tomáš Procházka

Pacienti s epilepsií mají vyšší mortalitu a náhlá neočekávaná smrt (SUDEP, sudden unexpected death in epilepsy) je nejčastější příčina smrti přímo související s epilepsií. V přehledném článku autor popisuje současný stav znalostí o rizikových faktorech, uvažovaných mechanizmech a možné prevenci SUDEP. Kontroverzní je otázka, zda o riziku SUDEP informovat všechny pacienty.

Kľúčové slová: epilepsie, záchvat, mortalita, náhlá smrt, SUDEP, iktální, bradykardie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP)

Patients with epilepsy have increased mortality and sudden unexpected death (SUDEP) is the most frequent direct epilepsy-related cause of death. In this review the author summarizes risk factor, proposed mechanisms and potential preventive strategies. Universal discussion of SUDEP with all patients remains controversial.

Keywords: epilepsy, seizure, mortality, sudden death, SUDEP, ictal, bradycardia.