Neurológia pre prax 2/2012

Nadměrná denní spavost u Parkinsonovy nemoci

MUDr. Vilém Novák, MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Nadměrná denní spavost (excessive daytime sleepiness – EDS) je významným nemotorickým příznakem, který omezuje kvalitu života pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN). EDS výrazně omezuje fyzickou výkonnost pacientů, omezuje schopnost řídit motorová vozidla, zhoršuje sociální interakci i komunikaci. Diagnóza je založená na posouzení spánkových návyků, faktorů rušících noční spánek, kompletní farmakologické anamnéze a případně paraklinických vyšetřeních (polysomnografie a test mnohočetné spánkové latence). Vhodnou škálou k posouzení přítomnosti a závažnosti EDS je Epworthská škála spavosti – Epworth Sleepiness Scale. Správná diagnóza EDS může napomoci k včasnému zahájení terapie. Základem terapie jsou režimová opatření a symptomatická terapie, v některých případech je možná kauzální léčba. V současnosti probíhají studie zaměřené na ovlivnění spavosti prostřednictvím histaminových receptorů.

Kľúčové slová: nadměrná denní spavost, Parkinsonova nemoc.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Excessive daytime sleepiness in Parkinson‘s disease

Excessive daytime sleepiness (EDS) is an important non-motor symptom that decreases the quality of life of patients with Parkinson‘s disease. EDS limits the physical activity, ability to drive motor vehicles, worsens the social interactions and communication. The diagnosis of excessive daytime is based on careful assessment of sleep habits, presence of nocturnal sleep disruptions, complete drug history and in some cases polysomnography. The Epworth Sleepiness Scale provides a useful tool for evaluating the presence and severity of EDS. Appropriate diagnosis of the EDS can lead to timely treatment initiation. Therapy is usually symptomatic and includes certain sleeping habits adjustments, causal therapy is available for some patients. There are studies ongoing that assess the effect of the histamine receptors on EDS.

Keywords: excessive daytime sleepiness, Parkinson‘s disease.