Neurológia pre prax 1/2011

Myoklonus

MUDr. Martina Bočková, MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Myoklonus je definován jako náhlý, rychlý mimovolní pohyb svalu, způsobený svalovou kontrakcí, nebo svalovou inhibicí, který lze klasifikovat podle klinických charakteristik, anatomického původu nebo etiologie. Vyskytuje se fyziologicky nebo v rámci různých neurologických onemocnění, diferenciální diagnostice kromě anamnézy a precizního klinického vyšetření napomáhají neurofyziologické metody. Terapie je empirická, jedním z nejčastěji užívaných medikamentů je klonazepam, vyšší účinek má však kombinovaná terapie s užitím kombinace několika preparátů.

Kľúčové slová: myoklonus, klasifikace, diferenciální diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Myoklonus

Myoclonus is a fast, jerky involuntary movement caused by a muscle contraction or inhibition. It is classified according to the clinical characteristics, anatomical origin or its etiology. Myoclonus is either physiological or it can be a symptom of various neurological disorders. Neurophysiological diagnostics is widely used, besides history and meticulous clinical examination. Therapy is empirical, with clonazepam as one of the most often administered drugs. It appears that the combination therapy with several drugs is more successful.

Keywords: myoclonus, classification, differential diagnostics.