Neurológia pre prax 6/2015

Myelitidy

doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

Myelitidy reprezentují etiologicky heterogenní syndrom s akutním nebo subakutním začátkem, jehož příčinou je zánětlivé postižení míchy. Pro správnou diagnostiku je třeba rychlé využití kombinace zobrazovacích vyšetření (MR a / nebo CT) s vyšetřením mozkomíšního moku, případně další pomocná vyšetření, která ozřejmí systémový zánět. V rámci diferenciální diagnostiky je nutno zvažovat zejména infekční či autoimunitní záněty (roztroušená skleróza, neuromyelitis optica, systémové autoimunity), u části případů i přes rozsáhlé vyšetření zůstává etiologie neznámá (idiopatické myelitidy).

Kľúčové slová: myelitida, autoimunitní onemocnění, neuromyelitis optica.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Myelitis

Myelitis represent an etiologically heterogeneous syndrome with acute or subacute onset that is caused by a spinal cord inflammation. In a diagnostic process, it is important to promptly use a combination of imaging techniques (MRI and / or CT) with cerebrospinal fluid examination, while other auxilary tests may be used to elucidate a systemic inflammatory process. It is frequently associated with infectious or autoimmune diseases (multiple sclerosis, neuromyelitis optica, systemic autoimmune disease), but its etiology remains unknown in a substantial portion of cases, which are classified as idiopathic.

Keywords: myelitis, autoimmune disease, neuromyelitis optica.