Neurológia pre prax 5/2011

Myasthenia gravis – souvislost s vakcinací proti chřipce

MUDr. Olga Zapletalová , MUDr. Jana Junkerová, MUDr. Jan Živný, Ph.D.

Předkládáme kazuistiky muže a ženy ze staršího manželského páru, u nichž došlo k rozvoji příznaků generalizované myasthenie gravis (MG). Klinická diagnóza byla podepřená EMG nálezem a průkazem produkce protilátek proti acetylcholinovým receptorům. U obou manželů se MG klinicky manifestovala s odstupem několika týdnů po vakcinaci proti chřipce a následné viróze s febriliemi. Uvádíme možné mechanizmy, které by mohly souviset se selháním imunitní tolerance a rozvojem orgánově specifické autoimunitní choroby u polymorbidních pacientů. Předpokládáme, že u obou pacientů došlo k rozvoji MG v terénu preexistující poruchy regulace na úrovni imunitního systému (hypotyreóza). Iatrogenní nebo virová stimulace obranné imunitní reakce mohla vést k deregulaci imunitní tolerance a klinické manifestaci MG. Nápadná je časová a symptomatická shoda.

Kľúčové slová: myasthenia gravis, vakcinace, viróza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Myasthenia gravis – correlation with influenza vaccination

We present a case of aged married couple with generalized myasthenia gravis (MG). Clinical diagnosis was supported by EMG findings and evidence of antibody production against acetylcholin receptors. Myasthenia gravis clinically manifested several weeks after vaccination against influenza and subsequent viral infection with fever in both patients. The failure of immune tolerance and the development of organ-specific autoimmune disease emerged in polymorbid individuals. We assume that both patients developed MG on the ground of pre-existing disorders of the immune system (hypothyroidism). Iatrogenic (immunization) or viral infection resulted in the stimulation of the immune defense response which led to the deregulation of immune tolerance and clinical manifestations of MG. Noticeable is the close relation between the immunization, viral infection and development of the symptoms in both individuals.

Keywords: myasthenia gravis, vaccinations, viral infection.