Neurológia pre prax 2/2008

MŮŽE BÝT EPILEPSIE U DĚTÍ S AUTISMEM PŘÍČINOU AUTISTICKÉ REGRESE A DISINTEGRATIVNÍ PORUCHY?

MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Koexistence autismu a epilepsie je v literatuře uváděna v poměrně širokém rozmezí 5–38,3 % (18). Stejně tak u různých epileptických syndromů jsou zase udávány autistické příznaky, podobně jako další kognitivní, developmentální a neurologické poruchy (2). Vysoká koincidence obou typů dynamických poruch, tedy autismu a epilepsie, naznačuje, že autistické chování může reprezentovat jednu z mnoha kognitivních a behaviorálních poruch epileptického původu u dětí (5). Tato zajímavá myšlenka příčiny a následku je v současnosti podrobena intenzivní celosvětové diskuzi u autismu jako celku, ale nejvíce u autismu s regresem, který tvoří asi třetinu všech případů autismu, a u disintegrativní poruchy, která je naopak vzácná. Možná příčinná (kauzální) souvislost epilepsie s autismem je intenzivně zkoumána především vzhledem k faktu, že stále neexistuje žádná účinná medikamentózní léčba „jádrových“ symptomů autismu.

Kľúčové slová: autismus, epilepsie, autismus s regresem, disintegrativní porucha, kauzální vztah, autistická epileptiformní regrese.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť