Neurológia pre prax 1/2014

Multimodální přístup k funkčnímu zobrazení mozku

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., Ing. Radek Mareček, MUDr. Martin Pail, Ph.D., MUDr. Petr Mikulenka, Ing. Michal Mikl, Ph.D.

V systému složitém a komplexním, jako je lidský mozek, je nemyslitelné, že informace obsažené v jedné modalitě (jednom fyziologickém parametru) mohou tento systém plně a smysluplně popsat. V poslední době je tedy snahou integrovat analýzy různých modalit mezi sebou a získat tak lepší a komplexní vhled do celého systému, a tím pochopení fyziologického a patologického fungování lidského mozku.

Kľúčové slová: multimodální neurozobrazování, strukturální a funkční neurozobrazování, traktografie, elektroencefalografie, epilepsie, neurodegenerativní onemocnění, mozkové nádory, neurochirurgie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multimodal approach in functional brain neuroimaging

Keywords: Due to the complex and complicated system as the human brain is, it is inconceivable that information contained in one modality (one physiological parameter) might absolutely and meaningfully describe all of the aspects of this system. For that reason in recent time there is an attempt to employ the intergration of analysis using diverse modalities with each other and so achieve better and complex insight into the whole system leading to comprehension of the human brain functioning.