Neurológia pre prax 4/2018

MR zobrazování u extrapyramidových onemocnění

prof. MUDr. Josef Vymazal, D.Sc., MUDr. Petra Havránková, Ph.D.

Článek podává přehled o možnostech diagnostiky a základní diferenciální diagnostiky extrapyramidových onemocnění pomocí magnetické rezonance. Soustřeďuje se na rozlišení mezi Parkinsonovou nemocí, atypickými parkinsonskými syndromy, dále popisuje charakteristický MR obraz Huntingtonovy choroby a Wilsonovy nemoci. V rámci širší diferenciální diagnostiky je zmíněn i chronický subdurální hematom a normotenzní hydrocefalus.

Kľúčové slová: magnetická rezonance (MR), počítačová tomografie (CT), Parkinsonova nemoc, mnohočetná systémová atrofie, hydrocefalus

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MR imaging in extrapyramidal diseases

The article provides an overview of diagnostic options and basic differential diagnostic approaches for extrapyramidal diseases using magnetic resonance imaging. It aims at distinguishing between Parkinson’s disease and atypical parkinsonian syndromes as well as describes the characteristic presentation of Huntington’s disease and Wilson’s disease on magnetic resonance imaging. Moreover, chronic subdural haematoma and normal pressure hydrocephalus are discussed as part of a broader differential diagnosis.

Keywords: magnetic resonance imaging (MR), computed tomography (CT), Parkinson's disease, multiple system atrophy, hydrocephalus