Neurológia pre prax 3/2022

Možnosti zlepšení chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou

Mgr. Klára Novotná, Ph.D., MUDr. Jana Lízrová Preiningerová

Poruchy chůze jsou u roztroušené sklerózy (RS) jedním z nejvíce limitujících projevů. Cílem specifické léčby imunomodulačními léčivy (tzv. disease modyfying drugs– DMD) je zastavení, nebo alespoň co největší potlačení aktivity onemocnění. Avšak i přesto se u některých pacientů objeví poruchy chůze. V tom případě je možné nabídnout symptomatickou farmakologickou léčbu nebo léčbu rehabilitační. Ze symptomatických léků je pro terapii poruch chůze určen především léčivý přípravek fampridin (Fampyra®), který je v ČR dostupný od roku 2011. V dubnu 2022 se podařilo pro tento lék získat úhradu ze zdravotního pojištění a je tedy možné, že ošetřující lékaři se nyní budou častěji setkávat s žádostmi o předpis tohoto preparátu. Cílem tohoto článku je shrnout možné benefity tohoto léčiva a popsat specifické podmínky úhrady. Dále budou zmíněny také možnosti rehabilitační terapie poruch chůze.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, chůze, fampridin, rehabilitace

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Improving gait in patients with multiple sclerosis

Gait impairment is among the most limiting symptoms in multiple sclerosis. The goal of specific treatment with immunomodulatory drugs (disease-modifying drugs, DMD) is to halt or at least suppress disease activity as much as possible. Despite this, gait impairment may occur in some patients. In such a case, it is possible to offer symptomatic pharmacological treatment or rehabilitation therapy. Symptomatic drugs intended to treat gait impairment particularly include the medicinal product fampridine (Fampyra®) which has been available in the Czech Republic since 2011. In April 2022, it became possible to receive reimbursement by health insurance for this drug; as a result, attending physicians may now be more likely to encounter requests for prescribing this preparation. The article aims to summarize possible benefits of this drug and describe specific conditions of reimbursement. Also discussed are the options of rehabilitation therapy for gait impairment.

Keywords: multiple sclerosis, gait, fampridine, rehabilitation