Neurológia pre prax Brožúra Liečba chronickej bolesti/2011

Možnosti prevence a léčby chronických bolestí zad

MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.

Bolesti v oblasti zad (kříže) patří v současné době k nejrozšířenějším bolestem člověka. Vertebrogenní syndromy jsou choroby, mající původ v páteři a v přilehlých strukturách a zahrnují onemocnění od jednoduchých stavů až po stavy ohrožující život. Chronická bolest zad (CHBZ) je velmi závažné a komplikované onemocnění, které má významný zdravotní, sociální i ekonomický dopad jak na jednotlivého nemocného, tak i na celou společnost. Jak léčba, tak i prevence vzniku CHBZ jsou velmi důležité, zejména včasné odhalení možných rizik vzniku CHBZ. U CHBZ většinou nedosáhneme zlepšení stavu pouze jednou izolovanou léčebnou metodou. Léčba již vzniklé CHBZ je většinou velmi komplikovaná a využívá se celá škála dostupných analgetických postupů. Je nutné použít často veškeré standardní, neinvazivní (zejména lékové) a invazivní metody (hlavně chirurgické a algeziologické). V poslední době se úspěšně používají k léčbě CHBZ i v České republice neuromodulační analgetické metody.

Kľúčové slová: chronická bolest, bolest zad, prevence, léčebné možnosti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Possibilities of prevention and treatment of chronic low back pain

Low back pain (LBP), the origin of which is in the spine and adjacent structures, is one of the most common types of pain people experience. It is associated with illnesses ranging from the simplest conditions to those that are life-threatening. Chronic LBP has become an important and very complicated disease and is a serious medical, social and economic problem for individual patients as well as for the society as a whole. Both treatment and prevention are very important. Prevention of the development of chronic LBP is crucial and it is necessary to investigate all possible sources of its origin. Treatment using only a single method is mostly impossible. The management of chronic LBP is almost always very complicated and it is necessary to use all available standard, non-invasive (mainly drugs) and invasive (mainly surgical and algesiological) approaches. Moreover, analgesic neuromodulation techniques were established in the Czech Republic ten years ago.

Keywords: chronic pain, low back pain, prevention, treatment possibilities.