Neurológia pre prax 5/2004

Možnosti léčby neuropatických bolestí neurostimulačními metodami

MUDr. Jiří Kozák , MUDr. Ivan Vrba

Jedním z moderních léčebných přístupů v léčbě nejsložitějších chronických bolestivých stavů se staly neuromodulační metody. Tyto metody zajišťují nedestruktivní a reverzibilní přístupy v léčbě silné chronické bolesti. Neuromodulační metody se dělí na kontinuální intraspinální aplikace opioidů a stimulace nervových tkání. Na neurostimulační léčbu velmi dobře reagují právě zejména neuropatické bolesti. Neuropatické bolesti jsou nejrozšířenější indikací pro použití míšní nervové stimulace a periferní nervové stimulace. Elektrodu či elektrody zavádíme perkutánní cestou do epidurálního prostoru nebo chirurgickým přístupem přímo k postiženému nervu tak, aby vzniklé parestezie pokryly co největší bolestivou plochu. Dlouhodobě příznivé výsledky jsou dosaženy zejména na podkladě správného výběru nemocných k neurostimulační metodě a na podkladě úspěšně proběhlého zkušebního období. Neurostimulační léčba je při splnění určitých podmínek velmi vhodnou léčebnou možností v léčbě nejsložitějších chronických nenádorových neuropatických bolestivých stavů.

Kľúčové slová: neuromodulace, neuropatické bolesti, míšní stimulace, periferní nervová stimulace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť