Neurológia pre prax 5/2020

Možnosti intervenční léčby chronické bolesti zad

MUDr. Jan Lejčko

Z epidemiologických studií vyplývá, že jednou z nejčastěji postižených oblastí lidského těla chronickou bolestí jsou záda. Bolest zad patří také mezi nejčastější důvody návštěvy zdravotnického zařízení a má velký dopad na celkové zdraví včetně sociálních a ekonomických důsledků. Základní obecnou příčinou zvyšujícího se výskytu bolestí zad jsou změny v životním stylu obyvatelstva. V případě selhání konvenční terapie se v některých případech mohou uplatnit postupy intervenční algeziologie. Tyto postupy by měl provádět odborník se zkušenostmi a dovednostmi získanými dlouhodobou klinickou praxí a tréninkem v oblasti intervenční algeziologie. Precizní topická diagnostika organického původu bolesti je podmínkou úspěšné terapie. Ve většině případů je nezbytná navigační technika – ultrasonografie, skiaskopie. Nejčastější zákroky jsou: epidurální aplikace kortikoidů, intradiskální intervence, radiofrekvenční zákroky.

Kľúčové slová: bolesti zad, intervenční léčba bolesti, epidurální kortikoidy, radiofrekvence

stiahnuť celý článok v pdf

Interventional management of chronic back pain

Epidemiological studies suggest that one of the most common areas of the human body affected by chronic pain is back. Back pain is one of the most common causes of doctor visits and have an enormous clinical, social and economic impact on our society. Lifestyle changes with a lack of physical activity are a major cause of increasing back pain. In the event of failure conventional therapy, interventional pain management procedures may apply. Interventions should be performed by a physician experienced and trained in invasive pain management – interventional pain specialist. Precise topical diagnosis of pain origin is a precondition for successful treatment. In most cases, the use of navigation techniques is esential – ultrasonography, fluoroscopy. The most frequent interventions are: epidural administradion of steroids, intradiscal intervention, radiofrequency procedures.

Keywords: back pain, interventional pain treatment, epidural steroids, radiofrequency