Neurológia pre prax 3/2006

Možnosti chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu

MUDr. Martin Kanta, Ph.D., doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., MUDr. David Laštovička, MUDr. Carmen Daňková, MUDr. Jaroslav Adamkov, MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.

Autoři ve svém článku shrnují možnosti chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu. Hodnotí výhody i nevýhody u 4 různých technik (klasická technika, endoskopická uniportální technika, technika dvojité incise – twin incision technique, technika radiálního řezu - flexor carpi radialis approach). Autoři preferují na základě svých zkušeností u lehčích a středně těžkých syndromů karpálního tunelu techniky alternativní, především pak techniku endoskopickou. Klasickou techniku naopak využívají především u těžších postižení a u reoperací.

Kľúčové slová: syndrom karpálního tunelu, klasický přístup, endoskopická uniportální technika, twin incision technique, flexor carpi radialis apporoach.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť