Neurológia pre prax 2/2009

Moderní racionální terapie epilepsie

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Léčba epilepsie prodělala v uplynulých letech významný vývoj, který jednoznačně zlepšil prognózu pacientů s tímto onemocněním, avšak současně podstatně zvýšil náročnost vedení terapie pro ošetřujícího lékaře. Současná péče o pacienty s epilepsií vyžaduje vysoce komplexní a racionální přístup, léčbu je vždy nutno individuálně přizpůsobit potřebám konkrétního pacienta. Při volbě farmakoterapie je plně na místě preferovat maximální účinnost a maximální bezpečnost antiepileptika před stránkou ekonomickou. V případě nedostatečného efektu farmakoterapie je pak nutné včas zvážit operační léčbu epilepsie. Významnou složkou v péči o pacienty s nedostatečně kompenzovanou epilepsií je také poskytnutí systematické psychosociální podpory.

Kľúčové slová: antiepileptika, epilepsie, epileptochirurgie, psychosociální péče, terapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Modern rational treatment of epilepsy

Epilepsy treatment went through a substantial evolution in the last years, which obviously improved prognosis of the patients, but simultaneously strongly increased demands on disease management from the viewpoint of the medical professionals. Contemporary management of epilepsy patients requires highly complex and rational approach. The treatment always has to be „tailored“ to the need of individual patient. Regarding the pharmacological treatment choice we should prefer maximal effectivity and tolerability of the antiepileptic drugs before economic factors. In patients resistant to the pharmacotherapy an early assessment of epilepsy surgery is strongly recommended. Systematic psychosocial support represents a significant part of the modern care of intractable epilepsy patients.

Keywords: antiepileptic drugs, epilepsy, epilepsy surgery, psychosocial support, therapy